Västerås är Sveriges

e-hälsokommun 2017

Västerås stad fick årets utmärkelse Sveriges e-hälsokommun. Priset går till en kommun som använder digitaliseringens möjligheter som en viktig kraft i sin verksamhetsutveckling inom vård och omsorg.

 

Västerås fick utmärkelsen ”för ett banbrytande, modigt, metodiskt och uthålligt arbete med invånare och medarbetare i fokus”.

 

Ur juryns motivering:

”Med tydligt ledarskap, uttalad målsättning, inkluderande perspektiv och stort engagemang har man lyckats flytta fram positionerna och visa digitaliseringens potential för brukare, anhöriga och medarbetare.”

 

Västerås är ”en kommun som visat hur digitala lösningar kan bidra till ett bättre liv för människor med kognitiva funktionshinder. En kommun som generöst delat med sig av sina erfarenheter och varit en föregångare, till stor inspiration för många andra.”

 

Priset delas ut av Vitalis, Sveriges kommuner och landsting (SKL), FSS-Före­ningen Sveriges Socialchefer och HSO – Handikappförbunden.

Illustration: iStockphoto