Välkommen välja Västerås

Västerås erbjuder ett mångfacetterat och världsledande näringsliv, främst inom teknik. Här listar vi några styrkor:

Energi

Västerås elektrifierade hela Europa på 40- och 50-talen och utvecklar idag nyckelteknologierna som möjliggör framtidens energiomställning. Det är inte utan anledning Västerås är ett världsledande energikompetensnav och Sveriges energihuvudstad.

 

Automation

En stor del av den globala automationsmarknaden samlas i Västerås. Här finns det världsledande automationsklustret Automation Region och forskningsinstitutet SICS.

 

Järnväg

Visste du att åtta procent av Sveriges 25 000 järnvägsjobb finns i Västerås med omnejd? Att vi har världsledande forskningsmiljöer för järnvägsteknik? Eller att Bombardier levererat 20 procent av världens motorvagnståg i drift?

 

Robotik

Robotik och robotautomation är ett av Västerås starkaste kompetensområden. Här finns Robotdalen en ledande innovationsmiljö och ABB Corporate Research som bedriver världsledande forskning i robotautomation. Här i Västerås har för övrigt YuMi skapats, världens första samarbetande industrirobot.

 

Välfärd och hälsa

Västerås är en pionjärstad inom kommunal e-hälsa och välfärdsbredband. Utvecklingen drivs på av ett snabbväxande kluster inom hälso- och välfärdsteknik – där ledande utvecklingscentra för robotik och automation ingår.

 

Kompetens

Det finns över 6 000 akademiker och 500 disputerade forskare i näringslivet och 30 000 invånare har eftergymnasial utbildning.

 

FOU

Västerås ståtar med ett antal internationellt ledande forskningsmiljöer på Mälardalens högskola, är hem för forskningsinstitut och globala forskningscentra inom bland annat automation, robotik, elkraft, järnvägsteknik och inbyggda system.

 

Handel

Västerås en ledande handelsstad med 10 000 handelsanställda, ett totalt försäljningsindex på 128 och tre framstående handelsområden.

 

Logistik

Västerås kans som logistikcentrum i Mälardalen erbjuda alla fyra transportslagen: Järnväg, Europaväg, flyg och hamn.