Denna artikel är en annons

Trådlöst nät för ”den smarta staden” –

här finns oändliga möjligheter

– Det är en otroligt spännande och expansiv period just nu där det gäller att ta plats, David Hjälmgården, vice vd på Fibra.

Fiberracet fortsätter med oförminskad styrka och kommer så att göra till dess att vi har ett färdigutbyggt nät över hela landet. Stadsnätsoperatören Fibra gör allt för att dra sitt strå till stacken i fem Mälardalskommuner. Nu testas dessutom ny teknik med outtömliga möjligheter.

Fibras verksamhet handlar först och främst om att bygga ut ett stort och säkert fibernät, men inte bara det. Parallellt pågår utveckling och tester av ny teknik.

 

– Just nu är vi i uppstarten att pilottesta ett öppet trådlöst nät som gör det möjligt att bygga ”den smarta staden”, som det har talats om i ganska många år. Tekniken har förfinats och olika standarder runt lågfrekvent trådlös kommunikation har dykt upp. Detta är en möjliggörare för automatisering av den smarta staden, säger Fibras vice vd David Hjälmgården och ger några exempel.

 

– Det kan handla om allt från att mäta vattennivåer och luftföroreningar till att hålla koll på soptunnorna när det är dags att tömma, läsa av trafikflöden eller läsa av fjärrvärmeförbrukningen.

 

– Här finns oändliga möjligheter att automatisera flöden. Det är en otroligt spännande och expansiv period just nu där det gäller att ta plats.

 

Det som tidigare skett manuellt kan nu batteridrivna sensorer ta hand om. Här ser David Hjälmgården möjligheten att kunna tillhandahålla ett trådlöst nät där lokala företag kan koppla upp sig mot olika tjänster som andra utvecklar och levererar. På liknande sätt som med Fibras befintliga stadsnät.

 

– Vi är ett av landets största kommunala stadsnätsbolag. Det sedan kommuner och energibolag i Västerås, Eskilstuna, Strängnäs, Hallstahammar och Arboga för några år sedan enades i ett gemensamt stadsnät. Idag ställs så stora krav att man måste ha volym för att kunna driva nätverksamhet på professionell bas, säger David Hjälmgården.

 

Bolaget startade redan för 17 år sedan som ett gemensamt projekt mellan Mälarenergi och ABB. Mycket har hänt sedan dess då nätet gått från att till största del användas för att nöjessurfa till att vara bärare av samhällskritisk information

 

David Hjälmgården förklarar att stadsnätet är ett öppet nät där ett 20-tal tjänsteleverantörer konkurrerar om att tillhandahålla Internet, TV, telefoni och andra värdeskapande tjänster för privatpersoner och organisationer.

 

– Vår styrka är att vi erbjuder ett stort och etablerat tjänsteneutralt nät. I konkurrens om slutkunden får sedan andra leverera de olika tjänsterna. Vi har många stora och viktiga kunder, varav ett flertal hanterar samhällskritisk information. Därför lägger vi ner enormt mycket arbete på att kunna leverera ett så säkert och robust nät som möjligt. I det arbetet samarbetar vi med tillsynsmyndigheten PTS, säger David Hjälmgården.

 

Västerås stad en är av flera större kunder. Här finns ett stort antal fastighetsägare och företag. Till exempel ABB, Westinghouse och Region Västmanland, och såklart även många småhusägare. Totalt rör det sig om cirka 70 000 anslutningar.

Viktigt med fler tjejer i teknikbranschen

Sara Mill är projektledare på Fibras utvecklingsavdelning. Flera projekt är på gång just nu, berättar hon. Det största på uppdrag av Barn- och utbildningsförvaltningen i Västerås stad.

– IT-användningen förändras ju hela tiden. Det gör att det är helt andra krav i dag än för bara fem år sedan, säger Sara Mill som leder och planerar ett projekt som totalt omfattar 120 skolenheter.

 

Syftet med projektet är att bygga ut, förbättra och modernisera alla trådlösa nät i stadens samtliga förskolor, grundskolor och gymnasium.

 

Projektet startade i slutet av 2016 och Sara räknar med att de ska vara färdiga vid halvårsskiftet 2018. Just nu är åtta av företagets tekniker engagerade, både kommunikationstekniker och optotekniker.

 

Ett annat projekt som Sara Mill gärna lyfter fram går under namnet ”Teknikbussen”. Projektet är initierat och leds av ”Jobba i Västerås” och syftar till att locka tjejer till teknikyrken genom arbetsplatsbesök på olika teknikföretag.

 

Vid två tillfällen har Sara och en kvinnlig kollega tagit emot en grupp tjejer för halvdagsbesök, första gången från gymnasiet, den andra från högstadiet.

 

– Det finns så många fördomar mot teknikyrken bland tjejer. Det vill vi försöka avdramatisera genom att berätta vad man gör på ett teknikdrivet företag och om hur det är att jobba med teknik, säger Sara och betonar hur inspirerande det var att ta emot tjejerna.

 

– De visste inte så mycket om teknikyrken, men var samtidigt nyfikna och ställde många frågor. Jag är övertygad om att projektet skapat ett större intresse för teknikjobb bland unga tjejer här i Västerås. Det är jätteviktigt. Vi behöver verkligen bli fler, säger Sara Mill.

 

Själv är hon utbildad systemvetare med kandidatexamen i systemvetenskap vid Örebro universitet. Hon har sedan även läst IT-ekonomi på Mälardalens högskola vilket gav en kandidatexamen i företagsekonomi.

 

– Vi vill sprida kunskapen hur kul det är att jobba med teknik. Det händer någonting nytt hela tiden. Tekniken går hela tiden framåt, det stannar aldrig av. Det är omväxlande och blir aldrig tråkigt. Det gäller verkligen även här på Fibra. Våra uppdrag och det vi levererar är väldigt omväxlande. Internet är idag ett måste och att vara med i den fortsatta utvecklingen är att vara en del av framtiden. Det är superintressant.

– Vi vill sprida kunskapen hur kul det är att jobba med teknik, säger Sara Mill, projektledare på Fibras utvecklingsavdelning.