Tillväxthub där innovativa teknikföretag utvecklar idéer med ABB som motor

Peter Löfgren, vd SynerLeap, i mitten på bilden, flankerad av Erik Brandsma, generaldirektör för Energimyndigheten och Johan Söderström, vd ABB Sverige. Bilden togs vid 1-årsfirandet av SynerLeap, 23 oktober 2017.

Kan ett stort globalt företag som ABB, med verksamhet i över hundra länder, samarbeta med små, snabbfotade innovativa tillväxtföretag för att snabba på innovationstakten?

Vi måste dra nytta av varandras helt olika styrkor. Man kan inte göra allt själv, det blir ofta både för långsamt och dyrt. Det är stenhård konkurrens därute. Och vi vet att det finns en uppsjö av extremt intressant svensk teknik som bara väntar på att realiseras. Vi måste våga samarbeta.”

 

Ja, så tänkte Peter Löfgren, då chef inom Business Development på ABB:s R&D i Västerås. Resultatet blev tillväxtkatalysatorn SynerLeap, som startade i september 2016.

 

Det tog sex månader från idé till verklighet. Tillväxt­hubben SynerLeap har på bara drygt ett år visat sig fungera precis som det var tänkt. Som en mötesplats där just nu 17 företag från Luleå i norr till Lund i söder – flera är på ingång – nätverkar på plats i ABB:s forskningscentrum Corporate Research. Här har de tillgång till ABB:s hela infrastruktur med laboratorier av alla slag. Här kan nya idéer testas, utvecklas och förverkligas.

 

– Det är helt olika kulturer som möts. Vi har brutit mönster med öppna dörrar från alla håll. Vi kan fika tillsammans, samtala och diskutera olika lösningar samtidigt som varje enskilt företag får möjlighet att växa. Det är magiskt roligt, säger Peter Löfgren.

 

Han menar att SynerLeap visar att det går att göra på andra sätt än det vedertagna. Det gäller att vara på tårna, att våga ta snabba beslut. Det som normalt inte är helt enkelt för stora, effektiva men många gånger inte lika snabba organisationer.

 

– Stora industriföretag som ABB måste helt enkelt accelerera innovationstakten för att behålla och stärka sin ledande position på världsmarknaden. Här gäller det att hjälpas åt, menar Peter Löfgren.

 

Han pekar på det faktum att flera svenska startupföretag uppmärksammats stort internationellt. Han ger några exempel och menar att om inte vi i Sverige tar vara på de här innovationerna så görs det någon annanstans. Vi har ögonen på oss, säger han och betonar vikten av att snabba på utvecklingstakten.

 

 – Snabbhet är helt avgörande, oavsett bransch och det är ju inte vad man direkt förknippar med stora globala företag med ofta långa ledtider. Där finns andra styrkor som det lilla snabbfotade tillväxtföretaget behöver. Här kan ABB dela med sig av det globala företagets beprövade kompetens och erfarenhet, sina forskningsmiljöer och inte minst vara dörröppnare till den globala marknaden. Här kan man verkligen tala om en win-win-situation.

 

Johan Söderström, vd för ABB Sverige, instämmer och poängterar att SynerLeap är ett naturligt och mycket spännande steg.

 

– Det finns en stark innovationskraft i Sverige och vi ser stora möjligheter när entreprenörskap kombineras med digitaliseringen, det skapar helt nya förutsättningar för innovation. Med tillväxthuben SynerLeap vill vi öka takten för utveckling och bli ännu vassare, säger Johan Söderström.

 

Det är bra för Sverige. Det är bra för Västerås och det är bra för de teknikföretag som vi nu ger möjlighet att växa och expandera på en global marknad.

 

Text: Per-Åke Hultberg

Foto: Jonas Bilberg

Fakta:

• Tillväxthubben SynerLeap är ett ekosystem som ska ge företag möjligheter att växa och expandera inom fyra områden: digitalisering, industriautomation, robotik och energi.

• Den vänder sig till företag som redan genomgått inkubatorsfasen och är redo för nästa steg.

• Verksamheten är förlagd i hjärtat av ABB Corporate Research Center i Västerås.

• SynerLeap är ett samarbete mellan flera partners, bl a Automation Region, Almi Företagspartner, Vinnova, Mälardalens Högskola, Region Västmanland, Västerås Stad, Västerås Science Park och Create Business Incubators.