Denna artikel är en annons

Snart flyttar vi hit

möjliggör kundmöten på nytt sätt

Swedbanks nya ledningsgrupp i Västerås. Från vänster Biträdande kontorschefer Björn Vikman, Monia Ström, Henrik Bohman, Ulrika Grönberg och Kontorschef Olle Andersson.

Det är en inspirerad och glad kontorschef som berättar om de satsningar som Swedbank nu gör i Västerås. Framförallt om flytten i slutet på mars till höghuset som nu håller på att färdigproduceras vid resecentrum. Här i nya, lättillgängliga och kundanpassade lokaler kommer bankens samtliga resurser att samlas.

– Vi får nu möjlighet att möta alla våra kunder på ett helt nytt sätt, i moderna lokaler som är anpassade för att möta varje enskilt behov på bästa sätt, oavsett ärende. Det känns fantastiskt spännande, säger kontorschefen Olle Andersson, som menar att flytten ytterst handlar om att möta framtidens behov. Men de handlar också om Swedbanks starka tillväxt lokalt i Västerås.

 

– Här finns en direkt koppling till våra medarbetares höga kompetens och inte minst lyhördhet för kundernas behov och önskemål, säger Olle Anders­son, som betonar Swedbanks uttalade vilja att träffa alla kunder personligt och nära, vare sig det sker i telefon, i digitala kanaler eller på kontoren.

 

– Idag sköter nästan alla sina vanliga vardagsärenden själva. Det gör att ärenden på våra kontor oftast är ganska komplexa. Det är därför en helt naturlig utveckling att samla alla resurser i ett fullsortimentskontor, där vårt heltäckande utbud av finansiella tjänster inom lån, betalningar, sparande, investeringar och försäkringar, finns samlat på en och samma plats. Det blir enkelt och smidigt för alla.

 

I bottenplanet tas både privatpersoner och företag emot i en ljus, rymlig och välkomnande bankmiljö med öppen planlösning. På plan tio finns sedan ett stort antal mötesrum för personlig rådgivning.

 

Något som definitivt inte förändrats av samhällets digitalisering är Swedbanks starka samhällsengagemang. Det är, betonar Olle Andersson, en viktig del av vårt arv med rötter i sparbanksrörelsen.

 

I Västerås ligger fokus på att stödja lokalsamhället med olika initiativ kring utbildning, arbete och entreprenörskap. Bland annat har en medarbetare som huvuduppgift att ge bankneutral gratis utbildning om den digitala världen till främst äldre kunder. Även skolelever utbildas men då i privatekonomi. Ett annat exempel är stöd till Ung Företag­samhet, som utbildar gymnasieelever i entreprenörskap.

 

– Vi tar även samhällsansvar genom att erbjuda praktikplatser, både till ungdomar och till personer med hög utbildning som ännu inte kommit ut i arbetslivet. Allt de här handlar om att vi som bank vill hjälpa individer och företag att växa och därigenom kunna bidra till Västerås fortsatta utveckling och tillväxt. Det känns väldigt tillfredställande.

 

Med våra nya lokaler, duktiga medarbetare och vår nya ledningsgrupp med rötterna i Västerås har vi bästa förutsättningar att fortsätta vara en stark aktör på den lokala marknaden.