RISE SICS Västerås –

att förvänta det oförväntade

Att ständigt utmana medarbetarna, samt eftersträva alternativa lösningar på de utmaningar och problem de ställs inför, skapar beredskap för förändring och innovation.

Sverige genomgår just nu en nyindustrialisering som kräver nya sätt att arbeta, lära av varandra och samarbeta i projekt som leder till nytta och ökad konkurrenskraft.

– Genom att arbeta i nära samverkan med våra partners inom näringslivet kan vi tillsammans förstå och utveckla deras innovationsförmåga, processer och utmaningar. Vi har flera lyckade exempel, både i form av nya affärer hos våra partners och i avknoppningsföretaget Prindit.

 

Det säger vd Helena Järregård, vd för Forskningsinstitutet RISE SICS Västerås, som består av forskare med stor kunskap i relevanta områden för svensk industri. Till exempel inbyggda system, system- och mjukvaruutveckling, innovation och produktrealisering, användarbaserad digitalisering (exempelvis AR och VR) samt industriell effektivitet och automation.

 

– Vår styrka ligger i förmågan att skapa team av forskare med experter från industrin som samarbetar kring tillämpad forskning. Ambitionen är att projekt ska leda till konkreta resultat i form av kommersialisering och affärsnytta, säger Helena Järregård.

 

RISE SICS Västerås har bland annat ett nära samarbete med Mälardalens högskola och nätverket Automation Region och är även värd för det strategiska innovationsprogrammet PiiA (Processindustriell IT & Automation).

 

Hösten 2016 genomfördes en PiiA-studie av förutsättningarna för innovation inom svensk processindustri. Den visade på ett överraskande homogent resultat med både styrkor och svagheter. Att ständigt utmana medarbetarna, samt eftersträva alternativa lösningar på de utmaningar och problem de ställs inför, skapar beredskap för förändring och innovation. Genom att stärka faktorer med svaga resultat kan även utväxling av de redan starka faktorerna stimuleras och därmed stärks innovationsklimatet inom industrin.

 

De intressanta resultaten fick till följd att studien nu utökas under tre år, samt breddas mot flera branscher inom svensk industri. RISE SICS Västerås erbjuder nu via PiiA ett program i sju steg för att stärka innovationsförmågan och därmed rusta sig inför den transformation som digitaliseringen medför.

 

– Vi vill skapa maximalt värde för och tillsammans med våra partner. Det handlar om att skapa starka och hållbar relationer som inkluderar gemensam utveckling av kompetens, avslutar Helena Järregård.

– Filosofin bakom vårt operativa arbete är att förvänta det oväntade, säger vd Helena Järregård.

RISE (Research Institute in Sweden)

• Är Sveriges forskningsinstitut och finns på många ställen i Sverige med totalt 2 200 medarbetare.

• I Västerås finns RISE SICS Västerås och RISE Säkerhet och Transport med fokus på brandforskning.

• RISE SICS Västerås har väletablerade relationer med de stora och välkända företagen i Mälardalen, bl a ABB, Bombardier och Mälarenergi. Även med mindre och medelstora företag, kommun-ledningarna i Västerås och Eskilstuna, liksom andra aktörer inom forskning, innovation och utveckling.

• RISE SICS Västerås har 41 medarbetare varav 40 procent kvinnor, 25 disputerade och 12 nationaliteter. Egen omsättning 37 milj kr och total omsättning i projekten är 135 milj kr (2017).