Denna artikel är en annons

På uppdrag i hamnen och runt hela världen

Kadesjös har i förnyelsen av Västerås och Köpings hamnar fått förtroendet att ta fram bygg- och VVS-konstruktioner, layouter samt dokumenthantering. Förnyelsen är en följd av att Södertälje sluss ska förstoras och därmed kan hamnarna ta emot större fartyg.

Ett aktuellt uppdrag just nu för konsultföretaget Kadesjös gäller ett större projekt på hemmaplan i Mälardalen – förnyelsen av Västerås och Köpings hamnar.

Våra uppdrag är minst sagt varierande, säger vd Birgitta Lindblad. Det kan handla om allt från bostäder och kontor, till komplexa processanläggningar som gruvor och kraftverk, både i Sverige och runt om i världen.

 

Efter att ha verkat i Västerås som heltäckande konsultföretag inom bygg- och VVS-projektering sedan 1945, är det väl inte direkt förvånande att Kadesjös skaffat sig en marknadsledande roll i Mälardalen. Inte heller att en hel del av uppdragen är kopplade till näringslivet i Västerås.

 

– Vi är väldigt glada att ha fått förtroendet att medverka i den stora omvandlingen av hamnarna här i Västerås och i Köping, säger Birgitta Lindblad.

 

Bakgrunden är att Södertälje sluss ska byggas om och att hamnarna i Mälaren därmed ska kunna ta emot större fartyg. Det innebär att de måste anpassas och rustas upp med nya ytor, nya byggnader och ny logistik.

 

Hamnområdena i Västerås och Köping kommer att anpassas för det större tonnaget som kommer att angöra hamnarna. Detta innebär att hamnytor måste ses över avseende bärförmåga och dagvattenhantering. Kajkonstruk­tionerna måste renoveras och förstärkas. Nya magasins- och förrådsbyggnader, kontor och verkstäder kommer också att krävas.

 

– Vår del är att som byggprojekteringsansvariga för hamnomvandlingen ta fram erforderliga handlingar för bygg- och VVS-konstruktioner förklarar Anders Lindén, som är uppdragsansvarig på Kadesjös.

 

Trots att det handlar om en stor infrastrukturförändring av hela hamnverksamheten är byggnaderna i sig inte direkt komplicerade. Utmaningen är istället, som Anders Lindén påpekar, att skapa förutsättningar så att hamnverksamheten kan rulla på precis som vanligt. Ett arbete som beräknas pågå till år 2022.

 

Samtidigt pågår arbetet med slussen i Södertälje som i Sjöfartsverkets regi får en helt ny konstruktion. Även här är Kadesjös involverade.

 

– Vi bidrar med teknisk support omfattande betong- och stålkonstruktioner samt rörliga broar och för själva slussfunktionen säger Per Söderberg, uppdragsansvarig hos Kadesjös. Det är ju inte så ofta som det byggs en ny kommersiell sluss. Det är snart 100 år sen senast. Så det känns som ett prestigefyllt och spännande uppdrag, avslutar Birgitta Lindblad.

Fakta Kadesjös:

Är ett heltäckande konsultföretag inom bygg- och VVS-projektering med säte i Västerås. Uppdragen varierar, från bostäder och kontor till komplicerade processbyggnader – både i Sverige och utomlands. Bland återkommande kunder finns till exempel ABB, Mälarenergi, LKAB, Fortum och Boliden. Under 2015 firades företagets 70-årsjubileum!