Forskning och utveckling hamnar i Västerås

Amazons molntjänster drar in

över Mälardalen

Det största teknikskiftet i bilens mer än 100 år gamla historia. Det är bakgrunden till batteritillverkaren Norhvolts storskaliga satsning i Skellefteå och Västerås.

Över 40 kommuner anmälde sitt intresse när företaget Northvolt letade efter lämpliga etableringsorter för sin storskaliga batteritillverkning i Europa. De två bästa platserna visade sig vara – Skellefteå och Västerås.

Marknaden för bland annat elbilar kommer att explodera under de närmaste åren, därmed även behovet av batterier. Idag är det ont om tillverkare. Det är bakgrunden till satsningen som det svenska bolaget Northvolt nu står inför. Den gigantiska fabriken, stor som Gamla Stan i Stockholm, ska byggas i Skellefteå medan forskning och utveckling placeras i Västerås.

 

Att valet föll på just Västerås för forskning och utveckling var väl ingen direkt överraskning. Northvolts vd Peter Carlsson har till exempel kallat Västerås för Sveriges svar på Silicon Valley. Här finns framför allt, som han säger, en enorm tradition av elektrifiering och kompetens.

 

En annan fördel är läget i Mälardalen med det stora upptagningsområde för kvalificerade medarbetare som det innebär, från till exempel Stockholm.

 

Utöver själva forskningsanläggningen avser Northvolt att ha ett mottagningskontor Västerås. Totalt kan man behöva anställa 300–400 personer i Västerås.

 

Redan nu pågår förberedelser för den nya forskningsanläggningen. Syftet är att skapa en innovativ plats där empirisk forskning och optimering kan genomföras i en realistisk produktionsmiljö.

 

– Det här visar att Västerås är och utvecklas till en dynamisk plats för innovation och spetskompetens, inom bland annat teknologi och modern industri. Nu tar vi ytterligare ett historiskt steg i arbetet med att lösa globala utmaningar i och med att Northvolt kommer till oss med sin forskning och utveckling av världens grönaste batteri, säger Anders Teljebäck (S), kommunstyrelsens ordförande i Västerås, som nu ser fram mot ett spännande samarbete med Skellefteå och Northvolt.

 

Text: Per-Åke Hultberg

Foto: iStockphoto

– Västerås har en enorm tradition av elektrifiering och kompetens, säger Northvolts vd Peter Carlsson.