Kul att veta om Västerås

Visste du att ...

… Västerås har ett av Sveriges bäst utbyggda cykeltrafiknät sammanlagt cirka 380 km.

 

… Sveriges första gymnasium grundades i Västerås år 1623.

 

… Erik XIV ligger begraven i Domkyrkan. Eftersom sarkofagen var för kort tvingades man att hugga av hans fötter och lägga dem bredvid.

 

… Domkyrkotornet är 92 meter högt, Skrapan är 81 meter hög, Stadshustornet är 65 meter högt och Ottarkontoret är 64 meter högt.

 

… Gustav Vasa höll reformationsriksdagen 1527 och arvsriksdagen 1544 i Västerås. Två riksdagar som skapade nya förutsättningar för det framtida Sverige.

 

… Västeråsgurkan började odlas på 1700-talet i Västerås av en tysk trädgårdsmästare som hette Bernhard Johan Bohnsack. Västeråsgurkan såldes i hela landet och exporterades även till Europa.

 

… Västerås har Nordens största insjöhamn.