Hallå där ...

Paul Pettersson, rektor vid Mälardalens högskola (MDH) i Eskilstuna och Västerås.

Ni är den samproducerande högskolan. Vad betyder det?

– Det betyder att vi har omfattande samverkan med både näringsliv och offentlig sektor i regionen. Samverkan var självklart redan när högskolan grundades för 40 år sedan då industrin behövde välutbildade medarbetare och närhet till bra kompetensutveckling. Den grunden har vi fortsatt att bygga på. Idag har vi tre centrumbildningar: Robotdalen, Automation Region och Samhällskontraktet som alla är samarbetsprojekt som knyter samman företag eller kommuner, regioner och landsting med forskning och utbildning. Syftet är att stärka och synliggöra de olika verksamheterna, men också den kunskap som finns och genereras genom samarbetet. Jag vill också framhålla våra strategiska avtal med ABB, Bombardier, Volvo Group och VEMM, det vill säga Vafabmiljö, Eskilstuna Energi och Miljö samt Mälarenergi där vi också samverkar inom forskning och utbildning.

 

Vad bidrar ni som högskola med till regionen?

– Forskning är viktigt för att stärka konkurrenskraften och driva utvecklingen framåt. Och kompetensförsörjning i form av högre utbildning är kanske en av de viktigaste komponenterna för regional utveckling. Här spelar högskolan en nyckelroll och bara sedan år 2000 har MDH examinerat 6 000 sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor, 4 800 ingenjörer och 2 000 lärarstudenter. Vi är också den högskola som har flest doktorander. De finns inom alla våra forskningsinriktningar och många söker sig hit, just för att vi samverkar med samhället runt omkring oss.

 

Hur syns samverkan i utbildningarna?

– Förutom att våra studenter gör exjobb, praktik eller får gästföreläsningar, bland annat, så har vi tagit fram utbildningar tillsammans med industrin för att svara på deras kompetensbehov. Exempel är högskoleingenjörsprogrammet i energiteknik med inriktning mot elektroteknik och vårt nya civilingenjörsprogram i industriell ekonomi. Vi har även utbildningar för dem som är mitt i karriären, som Prompt för yrkesverksamma i mjukvarubranschen, i samverkan med industriföretag och KK-stiftelsen.

Foto: Jonas Bilberg