Denna artikel är en annons

Plattform med fokus på tillväxt

Här möts näringsliv, akademi och samhälle

– En av våra styrkor är att leda stora komplexa projekt som syftar till att skapa förutsättningar för till­växt, säger vd Caroline Drabe.

Just nu är två stora projekt i gång där Västerås Science Park är projektä­gare, Växtzon och Smart4U. Fia Mårdfelt är projektledare för båda.

Västerås Science Park har som central aktör i Västmanlands innovationssystem i snart 20 år haft som uppgift att på olika sätt hjälpa och stötta små och medelstora företag att växa och internationaliseras.

– Vi är en plattform i många dimensioner – fysiskt och virtuellt – där näringslivet, akademi och offentlig sektor kan mötas med det gemensamma målet att skapa regional tillväxt, säger vd Caroline Drabe.

Hon berättar att Västerås Science Park under ett år möter uppåt 2 500 personer från cirka 700 företag. Primärt företag och entreprenörer i Västerås och Västmanland. Många av dem strålar samman vid seminarier, nätverksmöten och matchmaking event.

Andra får mer direkt och konkret hjälp via något projekt där Västerås Science Park står som projektägare.

– En av våra styrkor är att leda stora komplexa projekt som syftar till att skapa förutsättningar för tillväxt. Vi anlitar då de bästa experterna som finns att tillgå, betonar Caroline Drabe.

 

Näringslivet i Västman­land är framför allt duktiga på teknik inom automation, robotik inom hälsa och välfärd, energi och järnväg. Västerås Science Parks insats handlar ofta om att hjälpa företagen att hitta varandra.

– Om man ser varandras styrkor och börjar samverka över branschgränserna kan synergier skapas som leder till tillväxt. Det handlar alltså om att se möjligheter till att jobba smartare tillsammans.

Caroline Drabe ger flera exempel där Västerås Science Park genom åren på olika sätt hjälpt entreprenörer och företagare som idag driver framgångsrika företag på den internationella marknaden.

Just nu är två stora projekt i gång där Västerås Science Park är projekt­ägare, Växtzon och Smart4U. Projekt­ledaren Fia Mårdfelt berättar.

 

Växtzon är ett EU-projekt som har pågått i snart tre år. Det genomförs i samarbete med åtta andra science parks och inkubatorer. Syftet är att med ett större nätverk av experter kunna erbjuda support och rätt kompetens till kunskapsintensiva företag i östra Mellansverige.

 – Tillsammans får vi en helt annan styrka genom att utnyttja varandras olika kompetenser och kontaktytor, att hjälpa företag att växa. Det kan till exempel vara ett bolag i Uppsala som via Innovations­center får rätt affärskontakter i Väster­ås eller kanske i Norrköping, förklarar Fia Mårdfelt.

Via Växtzon har hittills närmare 200 företag fått konkret hjälp, ett stort antal andra i något mindre utsträckning. Förhoppningen är att projektet ska kunna drivas vidare när det löper ut i mars 2018.

 

Detsamma gäller Smart4U som avslutas sista december 2018. Ett projekt som delvis handlar om samma sak, att genom effektiv samordning få företag att samverka för tillväxt. Men här är det Västmanlands fyra styrkeområden som gäller. Alla fyra styrkeområdena har till exempel ett stort behov av kompetenta medarbetare. Kompetens­försörjning på kort och lång sikt är alltså en av flera viktiga beröringspunkter. Två andra områden som man fokuserar på är affärsutveckling & internationalisering, samt forskning & innovation.

– Vår del är att vara navet som får de olika delarna att dra nytta av varandras styrkor och kompetenser. Konkret handlar det om att bygga en gemensam plattform att ta avstamp ifrån. Att använda det hjul som redan finns för att än mer bidra till regional utveckling och tillväxt, avslutar Fia Mårdfelt.

Karriär Västmanland

Webbaserad matchningstjänst

Nu lanseras Karriär Västmanland, en smart digital rekryteringsplattform för teknikyrken. Målet är att hjälpa företag inom automation, energi, järnväg, samt  välfärd och hälsa att hitta rätt kompetens.

Karriär Västmanland är ett initiativ inom projektet Smart4U och vänder sig både till kandidater som vill byta jobb och till företag som söker nya medarbetare med  framför allt teknikkompetens.

 

Tomas Kvist, projektledare för Karriär Västmanland hos Västerås Science Park:

 

– Verktyget bygger på en karriärsida på webben kombinerad med en smart motor med ny digital teknik. Motorn matchar kandidater och tjänster med hög precision och integritet genom att bland annat använda sig av artificiell intelligens.

 

Plattformen är smart och matchar kandidater med tjänster och företag via betydligt fler parametrar än andra jobbsajter.

 

– Det ger pricksäkra resultat mellan tjänster och kandidater på ett sätt som tidigare bara varit möjlig med en betydligt mer tidskrävande process, säger Tomas Kvist.

 

De flesta lediga jobb som är tillgängliga i regionen kommer att finnas med. Företagen har dessutom möjlighet att lägga in egna, skräddarsydda annonser.

 

– Ett syfte är också att marknadsföra Västmanland som ett län i framkant med många nya, intressanta framtidsjobb, men också en bra region att bo och leva i. Det finns så många nya jobb, karriärmöjligheter och arbetsplatser i Västmanland att lyfta fram som många kanske inte kopplar ihop med vår region. Det vill vi berätta om, avslutar Tomas Kvist.

– Det finns så många nya jobb, karriär­möj­ligheter och arbetsplatser i Västmanland att lyfta fram, säger projektledaren Tomas Kvist.