Västerås har ett av landets vassaste logistiklägen

Här finns alla fyra transportslagen

Den nu pågående uppgraderingen av Västerås hamn gör att den kan ta in ännu större fartyg och därmed bli ett ännu starkare logistiknav för transporter och godshantering i Mälardalen och Bergslagen.

– Järnväg, Europaväg, flyg och hamn. Ja, vi har alla fyra transportslagen här i Västerås, säger Carola Alzén, vd för kommunägda Mälarhamnar, vars verksamhet onekligen bidrar till att Västerås med sitt centrala läge i Mälardalsregionen har ett av landets vassaste logistiklägen, dessutom med stor utvecklingspotential.

Härifrån kan företagen leverera gods av alla slag överallt, inte bara via väg och järnväg, utan även via flyg och sjö, säger Carola Alzén, som slår ett extra slag för sjöfarten, både för volymtransporter nationellt inom Sverige och internationellt för import och export.

 

Att just logistik är en av Västerås styrkor är ingen hemlighet. Läget mitt i Mälardalen, nära Storstockholm och Arlanda talar för sig självt. I en mycket exportintensiv region finns i Västerås det mesta som krävs för att transport och logistik ska fungera optimalt. Här finns utöver väg och järnväg även ett betydande fraktflyg, dessutom reguljärflyg till London, Alicante och Malaga.

 

Västerås har dessutom, poängterar Carola Alzén, en för regionen mycket betydelsefull sjöfart. Faktiskt Sveriges största kommersiella insjöhamn, något som den stora andelen av importerande och exporterande företag skulle kunna dra ännu större nytta av.

 

– Det är väldigt trångt på vägarna idag och prognoser av kommande godsmängder kommer inte att matchas av inplanerade infrastrukturförbättringar. Då är det en stor fördel att kunna ta vattenvägen förbi trängseln i landinfrastrukturen som helt enkelt inte räcker till. Den smartaste lösningen är givetvis att använda det vi redan har, säger Carola Alzén, som påpekar att hamnarna i såväl Västerås som Köping har kapacitet att redan idag ta emot mer gods. Inom några år betydligt mer, vilket även skulle gagna miljön.

 

Parallellt med att slussen i Södertälje byggs om och förlängs, kommer farleden i Mälaren till hamnarna i Västerås och Köping att muddras. Samtidigt pågår en kraftig uppgradering av själva hamnanläggningen.

 

– Det gör att vi kan ta in ännu större fartyg och därmed bli ett ännu starkare logistiknav för transporter och godshantering i Mälardalen och Bergslagen. Det hårt belastade väg- och järnvägsnätet i Mälardalen skulle då avlastas ytterligare, säger Carola Alzén.

 

Även Västerås efterlängtade jätteprojekt med ett nytt resecentrum innebär en förstärkning av Västerås som logistikstad. All godshantering flyttas nämligen till Hacksta­området, ett befintligt verksamhetsområde, där bland annat Ica:s centrallager ligger. Läget nära Västerås hamn, gör att hela hamnområdet får ett ännu större fokus på logistik.

 

Text: Per-Åke Hultberg

– Den smartaste lösningen är givetvis att använda det vi redan har, säger Mälarhamnars vd Carola Alzén.

Transportstaden Västerås

Det centrala läget i Mälardalsregionen med tillgång till samtliga fyra transportslag, innebär att Västerås utgör en viktig länk i Sveriges godstrafiknät.

E18 och Mälarbanan

På E18 genom Västerås, som är en av Sveriges viktigaste vägar – 57 000 fordon passerar Västerås varje dag – kan man snabbt ta sig till Stockholm-Arlanda, eller åt motsatt håll till Örebro, Göteborg och Oslo. (Med snabbtåg på Mälarbanan är man i Stockholm på mindre än en timme.)