Denna artikel är en annons

Hopeful gör skillnad

Ett Västeråsprojekt med hjärta och framtidstro

Erikslund Shopping Center och IKEA Västerås initierade 2016 projektet Hopeful, en långsiktig satsning med syfte att få Västeråsarna att engagera sig i lokala projekt som skapar skillnad för unga människor och för människor som lever i utsatthet. Något som givetvis är högaktuellt inför jul.

Det här gör vi tillsammans med de lokala organisationerna here4u och Västerås Stadsmission utifrån vår vilja att stödja dem i deras viktiga samhällsarbete, säger Therese Karlsson marknadskoordinator, Erikslund Shop­ping Center.

 

Konkret kan det handla om olika aktiviteter på Erikslund Shopping Center där människor kan dela med sig av sitt engagemang och sina idéer. Det handlar också om att aktivt stödja Kvinno­fridsprojektet som Stadsmis­sionen driver. Och på samma sätt here4U:s toleransutbildning för ungdomar. ”Hopeful ska även ge 3 till 5 personer per år möjlighet till arbetsträning genom samarbetet med IKEA Västerås.”

 

Hur kan era kunder göra en Hopeful-insats nu inför jul?

– Varför inte genom att köpa centrets eget presentkort som är giltigt i alla butiker? För varje sålt presentkort donerar vi en viss summa till Stads­missionen och Here4U. Den här möjligheten att skänka en tanke åt våra medmänniskor marknadsför vi extra hårt nu inför julen. Vi vill även uppmuntra allmänheten och näringslivet att lämna ett ekonomiskt bidrag.

 

Kommer Hopful att synas på något annat sätt?

– Ja, vi kommer att ha flera aktiviteter, främst för barnen. Vanligtvis är alla våra event helt gratis, men nu har vi valt att låta en aktivitet per event vara belagd med en liten symbolisk summa som går oavkortat till Hopeful. Vid vår paketinslagning under tomteveckan uppmuntrar vi dessutom våra kunder att gärna betala en liten slant. Även den går oavkortat till vårt arbete för att minska utanförskapet i Västerås.

 

Hur kommer det sig att ni som shoppingcenter tagit det här fina initiativet?

– Vi tycker att det är viktigt att vara verksamma i lokalsamhället, inte bara på ett kommersiellt plan utan även genom engagemang i sådant som utvecklar lokalsamhället i stort. Hopeful är ett projekt där vi tillsammans med våra medarbetare, kunder, samarbetspartners och andra aktörer kan manifestera våra värderingar genom att stötta positiva lokala initiativ som gör skillnad. Vi tror också den här typen av externt engagemang intresserar ännu fler att vilja jobba hos oss.

 

Hur har Hopeful och ert engagemang hittills tagits emot?

– Responsen har varit helt fantastisk, framförallt från företag som kontaktar oss och vill engagera sig och samarbeta med Hopeful.

 

Vad hoppas ni kunna bidra med på lång sikt?

– Vi hoppas att Hopeful-projektet ska innebära att here4U kan ge fler unga möjligheten att gå deras toleransutbildning och att Västerås stadsmission ska kunna stödja fler utsatta människor, bland annat genom deras kvinnofridsprojekt. Vi hoppas också kunna bidra till ökad framtidstro och till att ingjuta hopp genom att utveckla människors inneboende talanger och färdigheter.

DET HÄR GÖRS INOM RAMEN FÖR HOPEFUL

Here4U – Toleransutbildning

Toleransutbildningen ger unga människor mod att säga ifrån mot kränkningar, intolerans och rasism och visar dem vikten av demokrati och respekt för mänskliga rättigheter. I utbildningen ingår bland annat ett besök i Krakow och Auschwitz/Birkenau, Oskar Schindler-museet, ghettot och andra platser kopplade till förintelsen. Det skapar djupare kunskap om vad intolerans kan leda till.

 

Västerås Stadsmission – Kvinnofridsprojektet

Kvinnofridsprojekt främjar arbetet med kvinnor som befinner sig i en utsatt livssituation. Projektet uppmärksammar och synliggör kvinnor som lever i hemlöshet, missbruk, psykisk ohälsa och som är våldsutsatta. Västerås stadsmission bistår med särskilt stöd och rådgivning i akuta situationer kring t.ex. polisanmälan, skyddat boende, vård- och myndighetskontakter och erbjuder samtalsstöd och självstärkande kvinnofridsaktiviteter.

OM HOPEFUL

• Hopeful är projektet som vill bidra till ett mänskligare Västerås och skapa fler möjligheter till förändring för människor i utanförskap. Vi tror att varje människa har färdigheter och drivkrafter som kan utvecklas i rätt sammanhang. Hopeful erbjuder därför platser och aktiviteter i Erikslund Shopping Center och IKEA Västerås som skapar gemenskap, möten och delaktighet.

 

• Genom Hopeful kan Västeråsare enklare kanalisera sitt engagemang som medmänniskor. Bakom Hopeful står Erikslund Shopping Center, IKEA Västerås, here4U samt Västerås Stadsmission.

 

• Hopeful är ett långsiktigt projekt och vi kommer utvärdera efter tre hela år.

 

Läs mer på hopeful.nu