Det är lätt att bli förälskad i Västerås – en stad där allt är möjligt

Västerås har tagit ett jättekliv ut mot Mälaren, där gamla industri- och hamnområden successivt omvandlats till fantastiska stadsmiljöer intill kajkanten.

Människor som inte varit i Västerås på kanske 20 år blir säkert förvånade. ”Oj vad är det som har hänt?” Lotta Lindstam har under sina tio år som stadsbyggnadsdirektör i högsta grad medverkat i stadens förändringsarbete. Hon beskriver Västerås som en oerhört dynamisk stad i ständig förnyelse och utveckling.

”Staden utan gränser” är inte bara en bra slogan utan en träffande beskrivning av en stad där allt är möjligt, en stad som man därför lätt kan bli förälskad i, säger Lotta Lindstam och pekar på några välkända styrkor.

 

Att Västerås till exempel har en synnerligen stark högteknologisk exportindustri och en fortsatt stark tillväxt, både inom näringslivet och befolkningsmässigt. Men Västerås av idag är så mycket mer, något som också syns i stadsbilden där inte minst Mälaren har fått en helt ny framskjuten plats.

 

– Västerås var mitt i en stor förändringsprocess när jag kom hit. Mälarstaden hade börjat förverkligas, den första etappen av nya bostäder hade nått vattnet. Sedan dess har det bara fortsatt, och det byggs fortfarande. Staden har helt enkelt tagit ett jättekliv ut mot Mälaren, där gamla industri- och hamnområden successivt omvandlats till fantastiska stadsmiljöer intill kajkanten, säger Lotta Lindstam.

 

De här områdena, som tidigare knappast kännetecknats av folkliv, erbjuder idag fantastiska möjligheter till rekreation och fritidsaktiviteter, sommar som vinter. Bad och skridskoåkning bara några stenkast från centrum.

 

– Hela staden håller på att läkas ihop med flera stora långsiktiga stadsbyggnadsprojekt med ovanligt hög kvalitet. Ett som onekligen sticker ut är den stadsdel som nu håller på att förverkligas på och runt stationsområdet. Det blir som en ny stad i staden som knyter samman city och Mälaren, förklarar Lotta Lind­stam.

 

Här kommer ett nytt resecentrum, som i sig med sin djärva arkitektur blir ett nytt landmärke för Västerås, att tillsammans med ett nytt hotell, nya bostäder, torgmiljöer och parker skapa en pulserande stadsmiljö med liv och rörelse dygnet runt. Bara några hundra meter bort ligger ett gammalt ångkraftverk, där succékonceptet Kokpunkten definitivt stärkt Västerås som destinationsmål.

 

Om några år kommer även Koppar­lunden att dra till sig besökare, siar Lotta Lindstam. Det gamla centralt belägna industriområdet, tidigare stängt för allmänheten, har redan fått en hel del nytt liv. Men det är bara början. Områdets kulturhistoriskt värdefulla industrimiljöer ska kompletteras med nya moderna kvarter. Ambi­tionen är att skapa en stadsmiljö med levande gatustråk där verksamheter av olika slag, kontor, utbildningar, bostäder, kultur och service bidrar till en spännande helhet.

 

Under sina år i Västerås har Lotta Lind­stam fått medverka till en, som hon säger, otroligt spännande stadsutveckling, där det ena projektet efter det andra har växt fram. Väldigt många bostäder har byggts och det bara fortsätter. Hon har också fått se hur stadskärnan, Årets stadskärna 2013, har förstärkts och idag kan locka långväga besökare med ett ovanligt bra utbud av högkvalitativa restauranger. Numera är de inte bara den starka handelsstaden som pockar på uppmärksamhet. Idag turistar man i Västerås.

 

– Det känns som en stor förmån att under en period ha fått vara med på den här resan. Att på nära håll fått se en stad i förvandling, hur nytt folkliv skapas i det som vi inom Västerås stad tillsammans med marknadens aktörer planerar och bygger. Områden som tidigare låg som döda händer runt staden har fått nytt liv. Det känns fantastiskt inspirerande, säger Lotta Lindstam, som inom ett par månader avslutar ett spännande och mycket innehållsrikt yrkesliv.

 

Text: Per-Åke Hultberg

Foto: Oskar Kullander och Västerås stad

– Västerås är en otroligt dynamisk stad, säger Lotta Lindstam, som efter tio år som stadsbyggnadsdirektör snart går i pension.

”OMRÅDEN SOM TIDIGARE LÅG SOM DÖDA HÄNDER RUNT STADEN HAR FÅTT NYTT LIV.”

Områden som tidigare knappast kännetecknats av folkliv, erbjuder idag fantastiska möjligheter till rekreation och fritidsaktiviteter.