Amazon Web Services och Northvolt med flera

Det är ingen slump att de väljer Västerås

Att företag som Amazon Web Services och Northvolt valt att lägga delar av sina verksamheter i just Västerås är ingen tillfällighet. Det är många bakomliggande och samverkande faktorer som bidrar till dragningskraften. Det menar Conny Petrén, näringslivschef i Västerås stad.

Vi jobbar idag alltmer proaktivt för att locka och på olika sätt stödja och hjälpa företag som visar intresse av att flytta hit. För att bli ännu bättre på att promota Västerås och Mälardalen har vi tagit hjälp av flera olika aktörer, Business Sweden, Enterprise Ireland och Stockholm Business Alliance, säger Conny Petrén.

 

Han betonar också betydelsen av att Västerås stad idag målmedvetet arbetar över förvaltningsgränserna för att snabba på och effektivisera sina processer i frågor som rör företagande och näringsliv. Det handlar både om att hjälpa företag på ingång och att samtidigt föra en dialog och serva det befintliga näringslivet på bästa sätt. Både stora och små företag.

 

– Det är jättehård konkurrens idag, då kan vi inte fortsätta som vanligt. För att stärka och utveckla Västerås redan starka näringsliv behöver vi tänka i nya banor, säger Conny Petrén. Ett exempel är samverkan med andra grannkommuner, till exempel Eskilstuna och Katrineholm som är med i Amazonetableringen. Det handlade om att tillsammans visa på regionens och Mälardalens styrka. Under etableringsarbete med Northvolt fanns ett mycket brett stöd i hela Mälardalen.

 

Att Västerås i sig själv har välkända styrkor inom industri och näringsliv är ingen hemlighet. Läget i Mälardalen, Sveriges främsta tillväxtområde, nära Stockholm är givetvis i sig en stor dragningskraft. Här finns ett starkt näringsliv med både bredd och spets och en innovationskraft med få motsvarigheter i Sverige. Här finns stora världsspelare med ABB, Bombardier och Westinghouse i spetsen. Men också små snabbspringare med teknik i världsklass. Och det är sannerligen ingen brist på nyföretagande. Bara under 2016 var det 899 nya företag som etablerades, många små och nystartade.

 

– Men vi kan inte, trots våra styrkor, sitta och vänta på att företag som är intresserade av att flytta hit ska höra av sig. När vi vidareutvecklar vårt proaktiva etableringsarbete så innebär det konkret att vi är ute och knackar dörr i landet. Vi fokuserar då på företag som vi tror, på kort eller lång sikt, kan vara intresserade av att etablera sig i Västerås och då stärka vårt näringsliv, främst inom våra styrkeområden.

 

Conny Petrén poängterar också vikten av att tillsammans med andra företagsstödjande aktörer i Västerås besöka det befintliga näringslivet.

 

– Vi vill lära oss hur de arbetar och eventuellt kunna stödja dem i deras utveckling. Det kan till exempel vara att hjälpa dem att ta språnget ut i världen, förklarar Conny Petrén.

 

Det handlar om olika typer av företag, dels inom Västerås traditionellt starka energisektor men också inom logistik och teknik, eller andra intressanta branscher.

 

– Det befintliga näringslivet utgör givetvis en gedigen plattform av erfarenhet och know-how för alla som flyttar hit och kan dra nytta av att utvecklas i den dynamiska miljö för innovation och utveckling som finns i Västerås.

 

Här finns dessutom, påpekar Conny Petrén, flera olika företagsstödjande samverkansnätverk för innovation, tillväxt och utveckling. Till exempel Västerås Science Park, Rise/Sics, Robotdalen, Automation region, Järnvägsklustret, Create Business Incubator, SynerLeap, Energy Action Center med flera.

 

Text: Per-Åke Hultberg

Foto: Pia Nordlander

För att stärka och utveckla Västerås redan starka näringsliv behöver vi tänka i nya banor, säger Conny Petrén, näringslivschef Västerås stad.