Bra att veta om Västerås näringsliv

• Den högteknologiska exportindustrin är basen för näringslivet i Västerås.  Några exempel: ABB, Westinghouse Electric, Bombardier Transportation, Alstom Sweden, Quintus Technologies Structon och Voith Hydro.

 

• Näringslivets styrkeområden är automation, kraft och energi, järnvägsindustri samt hälsa och välfärd.

 

• Ett geografiskt bra läge tillsammans med samtliga fyra transportslag gör Västerås unikt och viktig som transportnod i Stockholm-Mälardalen och för Norrlandskusten.

 

• Här finns en optimal godshantering. Logistikkrävande företag väljer därför Västerås som expansionsort för lager­centraler.

 

• ICA Sverige grundades i Västerås. Här har de ett av sina centrallager för både färsk- och sällanköpsvaror.

 

• Sällanköps- och dagligvaruhandeln omsätter drygt 11 miljarder kr per år.

 

• H&M grundades och startades i Västerås, då under namnet Hennes.

Illustration: iStockphoto