Amazons molntjänster drar in

över Mälardalen

Nätjätten Amazon Web Services (AWS) storsatsning i Sverige blev en vinstlott för Mälardalen. Just nu byggs tre tillgänglighetszoner, varav en i Västerås som kommer att tas i drift under 2018. De två övriga byggs samtidigt i Eskilstuna och Katrineholm.

Molnet har utan tvekan revolutionerat IT-världen. Allt fler företag, både globala storföretag och små fåmansbolag, har under de senaste åren valt att lägga ut hela eller delar av sin IT-drift. Giganten Amazon Web Services har alltså valt att satsa på Sverige och Norden. Darren Mowry, Nordenchef på AWS förklarar varför:

 

– Nordiska företag som Scania, Assa Abloy och Klarna har i en allt högre grad valt att köpa våra tjänster. Det har hittills inneburit att de haft sina data i någon av våra befintliga regioner – exempelvis i Frank­furt, Irland eller London. Men de har också uttryckt önskemål om att kunna lagra och processa sina data här i Norden.

 

Varför just Sverige och Mälardalen?

– Vi tog bland annat hänsyn till bredbandsutbyggnad, nätverksinfrastruktur, närhet till teknisk kompetens och tillgång till förnybar energi. Vi tittade också på hur stort geografiskt område vi kunde täcka. Genom att lägga den nya regionen i Mälardalen och Västerås kunde vi säkerställa att ha låga svarstider till alla nordiska huvudstäder, något som är viktigt för våra kunder som har affärskritiska applikationer i våra datacenter.

 

Vad innebär den här satsningen konkret för era kunder?

– Att de får tillgång till avancerad molnteknologi med låg svarstid. Vi tror att det kommer att gynna svensk industri och svenska startups. Kunderna kommer också att kunna lagra sina data i Sverige – innehållet kommer aldrig att flyttas om inte kunden vill det – av till exempel olika integritetsskäl.

 

Vilken betydelse kan etableringen få för Västerås och Sverige som land?

– Det kommer att ha stor påverkan på regionen. Självklart kommer vi att välkomna en del nya medarbetare, vi söker folk till alla våra datacenter. Vi kommer också att behöva olika kringtjänster. Med det är viktigt att inte stirra sig blind på arbetstillfällena. Det är framför allt infrastrukturen i sig som bidrar till jobb och tillväxt. Många av de svenska tillväxtföretagen, exempelvis iZettle, Bambora, Tink och Klarna, var tidigt ut i molnet och har idag flera hundra anställda.

 

– Det här nya sättet att hyra IT-kapacitet istället för att köpa den och samtidigt få tillgång till en global infrastruktur inom loppet av några minuter, har bidragit till dessa verksamheters framgång. Vi räknar med att vår nya region kommer att hysa några av framtidens mest framgångsrika svenska bolag. Det i sig fortsätter att bidra till det svenska startup-undret och den digitala transformeringen som industrin just nu genomgår.

 

Hur ser ni på framtiden för molntjänster?

– Världen genomgår just nu ett teknikskifte som inte liknar något vi sett hittills – och det sker med en enorm hastighet, mycket snabbare än vad någon hade trott. När vi startade för elva år sedan visste vi att det fanns en betydande potential men vi kanske inte trodde att vi skulle ha en årlig omsättning på över 16 miljarder USD och en årlig tillväxttakt på över 40 procent. Vi tror att mycket få företag kommer att ha egna datacenters i framtiden. Det betyder att majoriteten av alla applikationer kommer att finnas i molnet. Det har blivit en standard och ett förstahandsval för de flesta företag och organisationer.

 

– Även om vi befinner oss i början av molnrevolutionen så är det ganska otroligt hur mycket molnet redan påverkat världen. Tittar du på filmer på Netflix eller Viaplay, om du betalar med iZettle, bokar boende via AirBnB eller spelar Clash of Clans på din mobiltelefon, så kommer du i kontakt med vårt moln.

 

Text: Per-Åke Hultberg

Illustration: iStockphoto

– Världen genomgår just nu ett teknikskifte som inte liknar något vi sett hittills, säger Darren Mowry, Nordenchef på Amazon Web Services.

Amazon Web Services

• Är ett fristående bolag inom Amazon-koncernen med egna kunder, helt andra tjänster och en egen organisation. E-handlaren Amazon.com är en stor och viktig användare av AWS:s tjänster.

• Med satsningen av tre tillgänglighets­zoner i Mälardalen – Eskilstuna, Katrineholm och Västerås – skapas bolagets femte region i Europa och den första i Sverige. Idag har AWS 16 regioner spridda över hela världen.

• De första kunderna till den svenska regionen med datadrift i Mälardalen beräknas kunna välkomnas under 2018.

Fakta molnet eller
”the cloud”

Molnet innebär att man istället för att arbeta lokalt på sin dator och mot egna servrar väljer att arbeta över internet mot servrar som ägs och driftas av externa leverantörer.

 

Med andra ord, det handlar om externa IT-resurser via internet som man betalar för som en tjänst – molntjänster.