Här förbereds framtidens medarbetare

”Vi vill tända gnistor”

På expectrum finns ett 20-tal möteslokal med olika färg och form för att stimulerar till effektiva möten.

Hur ser framtidens cykelhjälmar ut? I samarbete med Västerås cykelklubb utvecklades prototyper i både kartong, frigolit och 3D.

Tekniskt självförtroende kommer av att få prova, experimentera, testa och bygga. Lego är en produkt som används både av vuxna och barn.

För att säkerställa tekniska innovationer i framkant även i framtiden skapades expectrum. En fysisk mötesplats på 3 000 kvadratmeter i välkända Skrapan i centrala Västerås, som ytterst syftar till att öka barn och ungdomars intresse för teknik och natur­vetenskap.

I en teknikstad som Västerås är återväxten naturligtvis helt avgörande för framtiden. Idén om en kreativ och dynamisk miljö där barn och ungdomar får möjlighet att möta företagare, innovatörer och forskare förverkligades 2014. Sedan dess har expectrum blivit en betydelsefull arena som bara växer och växer i antal deltagare!

 

– Vårt uppdrag är att bidra till arbetsmarknadens behov av framtida kompetens, säger platschefen Lisa Kilestad. Hon pekar på den oerhört snabba teknikutvecklingen, digitalisering och automatisering. Hur viktigt det är att hänga med, inte bara för näringslivet. Även skolan måste vara på tårna.

 

Där vill expectrum med roliga och lärorika skolaktiviteter inspirera och stimulera barn och ungdomar att upptäcka modern och spännande teknik så att fler väljer utbildningar i den riktningen. Men inte bara för dem. Vi har även fortbildning och utbildningspaket för lärare och skolledare, de är en viktig målgrupp för oss, förklarar Lisa Kilestad.

 

– Vi vill tända gnistor för teknik. Att barn ska upptäcka hur spännande det är, att de kan, förstår och vill lära sig mer. På det sättet skapar vi ett intresse som påverkar utbildnings- och yrkesval.

 

Utöver alla skolaktiviteter och kvällskurser med över 20 000 årliga besökare, hyr expectrum även ut mötes- och kontorslokaler. Bland hyresgästerna finns flera kunskapsintensiva teknikföretag. Även innovationsstödjare och kluster såsom  Västerås Science Park, Create Inkubator med många startups, Robotdalen och Automation Region.

 

Lisa Kilestad beskriver expectrum som en dynamisk plats för idéer, dialog, samarbeten, lärande och kreativa möten. En mötesplats där alla drar nytta av varandra, samtidigt som Västerås som teknikstad synliggörs och förstärks. Att det kommer att leda till fler teknikstudenter, nya innovationer och fler teknikföretag tar hon för givet.

 

– Dagens arbetsmarknad är teknisk och det kommer allt mer att påverka våra yrken, menar Lisa.

 

En helt vanlig dag är det fullt pådrag. Ett antal skol­elever är tidigt på plats för att i byggnadens upptäckarrum få experimentera och prova på ny teknik. Det kan till exempel handla om att bygga och programmera lego. Parallellt sker en konferens om exempelvis energieffektivisering, och en mängd arbetsmöten pågår där olika aktörer inom teknik och forskning är samlade från hela landet.

 

– Det är den spännande mixen av barn, unga och vuxna som är det unika med expectrum, att på en och samma plats förena skolelever med företagare, forskare och innovatörer. Något liknande finns faktiskt inte i hela världen. Det är jätteinspirerande och jag känner mig stolt över att vi i Västerås har en så unik arena, en mötesplats som möjliggör, säger Lisa Kilestad.

 

Text: Per-Åke Hultberg

Foto: Af Adam och expectrum

– Målsättningen är att ha en tekniskt robust och säker lösning på plats 2019, säger Cecilia Johansson, projektledare på Mälarenergi.

Fakta expectrum:

Fakta expectrum:

• Konceptet har tagits fram i samarbete mellan Västerås stad och det lokala näringslivet.

• Verksamheten startade 2014 och bedrivs i moderna och ändamålsenliga lokaler i välkända Skrapan centralt i Västerås.

• Konceptet har tre ben:

– Meeting: Uthyrning av möteslokaler där expectrums egen personal bidrar till mötenas innehåll.

– Work hub: Community med aktivitetsbaserade, kontor och skrivbord för uthyrning.

– Learning: Genomför kompetenshöjande insatser på upp­drag av Barn- och utbildningsförvaltningen i Västerås stad.

• 2016 välkomnades fler än 40 000 deltagare, 2017 väntas siffran bli 60 000. 300 skolaktiviteter genomfördes med 10 500 elever från 50 skolor och närmare 10 000 privatpersoner i åldrarna 6 år och upp till vuxen ålder gick kvällskurser. På plats finns idag 30 organisationer som hyr arbetsplatser.