Denna artikel är en annons

Kungsleden – ett av Sveriges ledande fastighetsbolag

”Vi är i Västerås  för att stanna”

Skrapan, Västerås kanske mest kända byggnad som uppfördes 1990, ingår sedan två år tillbaka i Kungs­ledens mycket stora fastighetsbestånd i Västerås. Här mitt i Västerås har bolaget nu sitt lokalkontor.

– Som marknaden nu ser ut är det svårt att inte ha roligt på jobbet, säger fastighetschefen Mats Eriksson. På bilden tillsammans med uthyraren Max Magnusson.

Från Kungsledens kontor på tjugonde våningen i Skrapan, mitt i hjärtat av Västerås, kan medarbetarna blicka ner på en del av bolagets mycket stora fastighetsbestånd i staden. Här med ABB:s gamla huvudkontor Ottar i spetsen. Dessutom de nästan lika välkända kvarteren Melker och Mimer.

– Vi har som mål att långsiktigt äga, aktivt förvalta, förädla och utveckla kommersiella lokaler av god kvalitet i tillväxtregioner. Att Västerås hör dit råder det ingen tvekan om, säger Kungsledens fastighetschef Mats Eriksson.

 

Bolaget med säte i Stockholm gick in i Västerås 2011 och är idag stadens i särklass största kommersiella fastighetsbolag, med en stor del av ABB:s tidigare bestånd som bas. Och vi är definitivt här för att stanna, säger Mats Eriksson.

 

Som fastighetschef för Kungsledens fastighetsbestånd i Mälardalen ansvarar han även för kontoren i Eskilstuna och Norrköping. Oavsett var man etablerar verksamhet har Kungsleden som bärande idé att bygga kluster, det vill säga att äga och förvalta fastigheter inom ett avgränsat geografiskt område.

 

– Det ger en ökad flexibilitet i lokal- och serviceutbudet. Det gör att vi kan anpassa och vässa vårt erbjudande utifrån varje enskild hyresgästs behov. Vi vill göra det där lilla extra, oavsett om det gäller det stora globala företaget eller ett litet fåmansföretag. När de behöver utöka med större eller mindre lokaler ska de veta att vi alltid kan möta deras önskemål, säger Mats Eriksson och poängterar Kungsledens ambition att vara sina hyresgästers partner genom hela deras tillväxtresa.

 

– Med klusterbyggande kan vi samtidigt påverka hela områdets och därmed stadens utveckling.

 

Av Kungsledens för närvarande totalt elva kluster finns två i Västerås. Det ena heter Finnslätten, ett område några kilometer från Västerås centrum som storleksmässigt närmast kan beskrivas som en hel stadsdel med flera tusen arbetsplatser. Bolaget levererar själva all el och kyla, ansvarar även för underhåll av 5 kilometer gator, 2,5 km gång- och cykelväg och 22 parkeringsplatser med totalt 2 500 p-platser. Här krävs med andra ord en framsynt och aktiv förvaltning.

 

ABB hyr ungefär hälften av den totala lokal­ytan på 238 000 kvm, varav 110 000 kvm är kontor. Här finns även företag som Westinghouse, AAQ Logistik och AQ Group.

 

– Finnslätten är en högts levande stadsdel med många olika typer av företag. Det är alltså väldigt mycket folk som hela tiden rör sig i området. Det är lummigt och grönt, inte alls ett område dominerat av betong och asfalt som man kanske tänker sig om ett industriområde. Men vi vill göra mer, säger Mats Eriksson som ser Finnslätten som ett bra exempel på Kungsledens ambitioner att utveckla det man redan har. Inte nödvändigtvis förvärva fler fastigheter utan snarare att med aktiv förvaltning förstärka den befintliga attraktionskraften.

 

– Här finns en del service – frisör, lunchrestaurang och företagshälsovård – men vi vill utifrån höja nivån ytterligare. Bland annat att komplettera med en dagligvarubutik, kanske få in fler mindre butiker, någon mer restaurang och ett gym. Nu får vi ju dessutom Amazon och Northvolt som nya grannar. Det bara förstärker behovet av ökad servicenivå på Finnslätten.

 

Det andra klustret är Västerås City, drygt 150 000 kvm med de välkända ABB- kvarteren Ottar, Melker och Mimer. Sedan två år tillbaka även Skrapan, Västerås kanske mest kända byggnad som uppfördes 1990.

 

Mats Eriksson berättar att han var involverad i det projektet. Så för honom att nu vara tillbaka i Västerås, efter att under ganska många år ha arbetat i Stockholm, känns väldigt roligt.

 

– I synnerhet att vi nu har vårt kontor just här, säger han och tittar ut genom de stora panoramafönstren med de egna fastigheterna och resecentrum i förgrunden. Lite längre bort reser sig Västerås nya fantastiska utbud av Mälarnära bostäder och framför allt Mälarens vidsträcka skärgård.

 

– Det har hänt så enormt mycket under de senaste 15 åren. Även näringslivet har haft en mycket stark utveckling med en helt annan bredd än tidigare. Många företag söker moderna kontorsytor i bästa cityläge, nära buss och tåg. Efterfrågan gör att vi har mycket låg vakans, alltför låg. Att på olika sätt utveckla våra citykvarter är därför högaktuellt.

 

En sak är säker, läget mitt i centrala Västerås, mitt emot centralstation kan knappast bli bättre. Här kan det bli fråga om att förtäta med nya byggnader, men först och främst att förädla vindsutrymmen och källarrum för moderna kontor. Även att skapa mer dygnetruntverksamheter, till exempel restauranger och caféer i gatuplan.

 

Ett aktuellt projekt är B:26. I prime-läge mitt i Mimerkvarteren ska en oanvänd gammal byggnad genomgå en stor omvandling. Förhoppningen är att det ska stå klart 2019. Uthyraren Max Magnusson beskriver konceptet som en mötesplats där företag och personer samlas under ett och samma tak för affärer, kreativitet och nya kontakter.

 

– Det är ett helt nytt kontorskoncept med kompakta kontorsytor, där hyresgästerna får möjlighet att vid behov hyra gemensamma ytor. Betala för det du utnyttjar, till exempel sammanträdesrummen i bottenplan. Där blir det också en gemensam mötesplats/lounge, en restaurang och en takterass på 650 kvm. Det här tror vi är perfekt även för unga bolag i en stark tillväxtfas som kräver flexibilitet, säger Max Magnusson.

 

– Der är fantastiskt spännande, kommenterar Mats Eriksson. Det visar att vi har stora möjligheter att göra riktigt bra och roliga saker utan att behöva bygga nya hus. Som marknaden nu ser ut är det svårt att inte ha roligt på jobbet. Det känns väldigt stimulerande att vara tillbaka i Västerås att nu kunna erbjuda vårt oerhört stora och varierande fastighetsbestånd. Vi har verkligen något för alla.

Kungsleden

Kungsleden är en långsiktig fastighetsägare som tillhandahåller attraktiva och funktionella lokaler som berikar människors arbetsdag. Vi skapar värde genom att äga, aktivt förvalta och utveckla kontor och andra kommersiella fastigheter i Stockholm och Sveriges övriga tillväxtmarknader.

 

Kungsleden i siffror

per 30 september 2017

• Antal fastigheter: 222

• Fastighetsvärde: 29,9 Mdkr

• Totala intäkter: 1,8 Mdkr

• Uthyrningsbar area: 2,2 Mkvm

• Förvaltningsområden: Stockholm, Göteborg/Malmö och Mälardalen

• Fastighetskategorier: Kontor, industri/lager och handel

• Antal anställda: 108

• Grundat: 1993/1994

• Börsnoterat: 1999

Kungsleden i Västerås

• Kungsleden är den största kommersiella fastighetsägaren i Västerås med totalt ca 575 000 kvm uthyrningsbar area fördelat på bl a områdena Västerås City, Finnslätten, Örjan och Tegnér. Dessa fastigheter utgör ett fastighetsvärde om ca 5 Mdkr i Västerås.

• Totalt arbetar tio personer på Kungsleden i Västersås.